Skip to content

Finanční Due Diligence

Finanční Due Diligence a daňová Due Diligence.

Společnostem, které mají v úmyslu koupit jinou společnost nebo prověřit ve společnosti některé oblasti, nabízíme služby finančního a daňového due diligence. Při každé akvizici je detailní znalost předmětu koupě základem pro správné posouzení rizik a objektivní stanovení kupní ceny. Dále identifikujeme rizika spojená s předmětem akvizice a navrhneme způsob jejich řízení. Klient tak obdrží relevantní informace, díky kterým bude schopen učinit relevantní rozhodnutí. Úroveň a hloubku prověrky volíme vždy na základě dohody s klientem.

Finanční due diligence je zaměřeno na hloubkové přezkoumání stavu financí a účetnictví cílové společnosti, která zahrnuje posouzení finanční kondice, kontrolu správnosti účetnictví vzhledem k lokální legislativě i identifikaci a vyhodnocení možných rizik, které mohou ovlivnit hodnotu cílové společnosti. Při finančním due diligence resp. účetním due diligence se zaměřujeme hlavně na:

 • Analýza nákladů a výnosů za zvolená období
 • Rozbor ukazatele EBITDA a jeho úprava na srovnatelnou úroveň
 • Zhodnocení spolehlivosti kalkulací a rozpočtů
 • Zmapování ekonomických dopadů vybraných smluvních vztahů
 • Analýza pracovního kapitálu
 • Doporučení vhodné struktury transakce
 • Prověření správnosti  účetních metod a postupů

Daňová due diligence je zaměřené na prověření daňových rizik vyplývajících z aktuálních právních předpisu, které by mohly mít významný vliv na hodnotu cílové společnosti. Daňové due diligence zahrnuje prověrku následujících oblastí daní:

 • Analýza daňových aspektů hlavních položek majetku
 • Posouzení daňových přiznání za zvolená minulá období
 • Prověření vztahů mezi spřízněnými subjekty (transfer pricing)
 • Zmapování aspektů DPH
 • Prověření plnění zákonných povinností v oblasti daní
 • Daňová strukturace transakce a analýza daňových aspektů kupní smlouvy

Pokud máte zájem o finanční Due Diligence a daňové Due Diligence použite tento kontaktní formulář:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

 

Recent Tweets

  Subscribe

  Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

  Social Network Badges